Database marketing: Udostępnianie bazy danych gospodarstw domowych w celach reklamowych

Koncentrujemy naszą uwagę na szybkim pozyskiwaniu danych młodych rodzin, co umożliwia naszym Klientom wczesny pierwszy kontakt i budowanie znajomości marki produktu od samego początku, gdy pojawia się potrzeba jego posiadania lub nawet jeszcze zanim konsument uświadomi sobie taką potrzebę.

programy_pelargos