Kampanie reklamowe SMS i MMS

Kampanie SMS to skuteczne narzędzie bezpośredniej komunikacji z konsumentem. Kontakt z przekazem marketingowym z reguły następuje od razu po jego dostarczeniu, co czyni SMSy bądź MMSy jedynymi z lepszych kanałów efektywnego wykorzystania budżetu reklamowego.

Baza gospodarstw domowych budowana jest przez naszą firmę od 1997 roku. Jesteśmy
w stanie przygotować pod kampanię SMS lub MMS dowolną grupę targetową, wybraną przez Klienta według następujących kryteriów: