Udostępnianie Bazy Danych
Nasza baza danych Family Data jest najpełniejszym i najbardziej aktualnym dostępnym bankiem adresowym młodych rodzin.

Czy posiadacie Państwo produkty dla dzieci lub młodych rodzin? Czy zastanawiacie się, jak poinformować o nich konsumentów? Czy chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat swojej grupy doœlowej, jej zwyczajów i zachowań konsumenckich?

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedź brzmi TAK, to nasza baza danych jest narzędziem którego potrzebujecie.

Baza Danych Family Data zawiera informacje dotyczące młodych rodzin z dzieckiem zamieszkujących na terenie całego kraju. Składają się na nią kompletne dane osobowe i teleadresowe. dane statystyczne o rodzinach i dzieciach, informacje o
zachowaniach konsumenckich. Obecnie w naszej bazie znajduje się ponad 3,2 mln rekordów, co stanowi 20% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce i 64% gospodarstw z dziećmi. Nasza baza danych, zarejestrowana w GIODO pod numerem 40, jest jedną z pierwszych baz danych w Polsce.

Pochodzenie i jakość danych

Dane zbieramy w ramach programu marketingu bezpośredniego Skarb Malucha. Młode matki dobrowolnie wypełniają nasze ankiety, które otrzymują od Położnej razem z zestawem Niebieskie Pudełko. Do bazy danych dodawane są tylko te osoby, które wypełnią ankietę w całości i wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

Jest to ok. 75% wszystkich matek, które rodzą dziecko. Poziom adresów nieaktualnych lub błędnych w naszej bazie w ciągu pierwszych 12-tu miesięcy od urodzenia dziecka nie przekracza 2%. Stałą weryfikację danych zapewniają nam comiesięczne wysyłki zarówno mailingów tradycyjnych, jak też e-mailingów organizowanych dla naszych Klientów oraz Newsletterów FamilyService.pl!

 • Matki dobrowolnie wypełniają w szpitalach ankiety, które są wręczane przez położne (z paczką multibrandową „Niebieskie Pudełko”)
 • Dane osobowe są zabezpieczone prawnie
 • Wypełnione ankiety są dostarczane przez koordynatorów do siedziby głównej Pelargos, gdzie na bieżąco są wpisywane do bazy Family Data
 • liczy ponad 3,2 mln rekordów z czego 590.000 adresów e-mail
 • przyrost miesięczny ok. 19.000 rekordów (w tym około 9.000 z adresem email)
 • regularnie czyszczona (co dwa tygodnie)
 • zawiera pełne dane teleadresowe
 • również dane e-mail, informacje o rodzinie i statusie majątkowym, a także profile konsumenckie

Korzystanie z danych, kryteria selekcji

Aby Państwa kampanie trafiały precyzyjnie do ścisle określonego audytorium, oferujemy możliwość wyboru rekordów, które spełniaja określone warunki. Oto kilka kryteriów, które można zastosować przy wyborze danych:

 • regionalizacja (wielkość miejscowości, województwo, powiat, miejscowość, odległość od zadanego kodu pocztowego)
 • wiek i imię dzieci
 • imię mamy
 • liczba dzieci w rodzinie
 • wiek rodziców
 • wykształcenie lub zatrudnienie rodziców
 • dochód (w formie opisowej)
 • kobiety posiadające telefon komórkowy i/lub stacjonarny
 • ryzyko wystąpienia u dziecka alergii, lub jej występowanie w najbliższej
  rodzinie.